Trong tháng 04/2022, trường Đại học SPKT Hưng Yên đã tiến hành nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2021 – 2022.

      Năm nay toàn trường có 118 đề tài nghiên cứu khoa học của các sinh viên/nhóm sinh viên đến từ tất cả các khoa chuyên môn trong toàn trường.

      Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, việc học tập và nghiên cứu khoa học đều bị ảnh hưởng đáng kể. Tuy nhiên, các inh viên của nhà trường đã nỗ lực vượt khó và đạt được những kết quả tích cực.

      Các báo cáo khoa học của các đề tài đều được thực hiện đúng tiến độ, có cấu trúc hợp lý, bám sát kế hoạch, tuân thủ các quy trình, quy định trong công tác nghiên cứu khoa học của nhà trường.

      Chất lượng các sản phẩm từ các đề tài đều đáp ứng yêu cầu theo quy định, nhiều sản phẩm có giá trị khoa học cao và có thể áp dụng hiệu quả trong thực tiễn.

      Hy vọng rằng các mô hình, sản phẩm này sẽ sớm được ứng dụng vào thực tiễn và góp phần khơi dậy tinh thần nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo trong các đoàn viên, thanh niên, sinh viên nhà trường.

      Một số hình ảnh tại sự kiện: