ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC 2021
THEO KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT

3. ĐIỂM THI CÁC MÔN THPT (Thí sinh chỉ cần ghi các điểm thuộc tổ hợp xét tuyển mà mình lựa chọn)


Tôi xin cam đoan những lời khai trong Phiếu ĐKXT này là đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin chịu xử lý theo Quy chế Tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.