ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC 2024
THEO KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT

3. ĐIỂM THI CÁC MÔN THPT (Nhập điểm của tất cả các môn - nếu có)


Tôi xin cam đoan những lời khai trong Phiếu ĐKXT này là đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin chịu xử lý theo Quy chế Tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.