Bộ GD-ĐT vừa chính thức ban hành kế hoạch tuyển sinh ĐH năm 2023 và yêu cầu các trường ĐH căn cứ vào kế hoạch chung này để triển khai kế hoạch cụ thể của đơn vị mình. Theo đó, Bộ GD-ĐT giữ ổn định công tác tuyển sinh ĐH như năm trước, không ban hành quy chế mới và tiếp tục triển khai tuyển sinh trực tuyến trên hệ thống chung.

      Kế hoạch của Bộ GD-ĐT cũng đề cập một số vấn đề liên quan đến xét tuyển thẳng, xét tuyển sớm, đồng thời đưa ra lộ trình cụ thể về việc đăng ký xét tuyển trên hệ thống và lịch thông báo trúng tuyển.

      Trên cơ sở đó, trường Đại học SPKT Hưng Yên đưa ra những mốc thời gian quan trọng mà thí sinh cần lưu ý trong quá trình đăng ký xét tuyển vào trường.