Ngày 25/07/2022, NCS. Hoàng Quốc Việt (khoa Công nghệ thông tin) đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ với đề tài: "Robust Object Detection in Rainy Weather Conditions" tại Đại học Khoa học kỹ thuật quốc lập Đài Bắc (Taipei Tech).

      Luận án đã đề xuất phương pháp phát hiện đối tượng mới sử dụng Deep learning (Học sâu) giúp cải thiện hiệu xuất phát hiện đối tượng trong điều kiện thời tiết mưa.

      Hội đồng đánh giá luận án gồm 9 GS đều đánh giá cao những kết quả nghiên cứu và những nỗ lực của NCS trong quá trình hoàn thành luận án. Sau khi thảo luận, Hội đồng chấm luận án đã họp kín và bỏ phiếu, với kết quả 9/9 phiếu tán thành.

      Chúc mừng tân tiến sĩ Hoàng Quốc Việt. Hy vọng tân tiến sĩ sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được để đóng góp vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo của nhà trường.