1, Ngày hội việc làm năm 2022

      2, Ngày hội tư vấn tuyển sinh – SKH năm 2022

      3, Kỳ thi đánh giá năng lực (HSA) năm 2022

      4, Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2022 – 2024

      5, Lễ ký kết hợp tác toàn diện với trường Cao đẳng xây dựng công trình đô thị

      6, Lễ công bố quyết định bổ nhiệm vị trí quản lý tại Cơ sở Mỹ Hào

      7, Livestream Những điều cần biết về Kỳ thi đánh giá tư duy năm 2022

      8, Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho 2 nghiên cứu sinh đầu tiên do trường đào tạo

      9, Chúc mừng các cơ quan báo chí nhân dịp kỷ niệm ngày Báo chí Việt Nam

      10, Tổ chức bảo vệ Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa 16