Từ ngày 18/4 - 29/4/2022, tại trường Đại học SPKT Hưng Yên đã diễn ra các hoạt động hướng dẫn, đào tạo chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Công nghệ chế tạo máy, gồm 2 Trung tâm gia công là Trung tâm gia công Phay CNC (Model VCN-530C SG) và Trung tâm gia công Tiện CNC (Model QT-COMPACT 100MY SG).

      Đây là dự án nhằm tăng cường năng lực cơ sở vật chất phòng thí nghiệm Cơ khí tự động hóa cho nhà trường do hãng Mazak (Singapore) tổ chức.

      Dự án đã góp phần nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, qua đó nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của khoa Cơ khí nói riêng và của trường Đại học SPKT Hưng Yên nói chung.

      Hy vọng trường Đại học SPKT Hưng Yên sẽ đào tạo thêm nhiều kỹ sư Công nghệ chế tạo máy chất lượng cho xã hội.

      Một số hình ảnh tại sự kiện: