Hồ sơ xét cấp học bổng Khuyến khích tiềm năng công nghệ 2015

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT HỌC BỔNG

“KHUYẾN KHÍCH TIỀM NĂNG CÔNG NGHỆ”

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN NĂM 2015

 

1. Đơn xin cấp học bổng (Theo mẫu của Trường ĐH SPKTHY-Ở phần cuối trang)

2. Bản Photocopy học bạ THPT/Tương đương (Có công chứng)

3. 02 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để trường thông báo kết quả xét cấp.

 

Tải về đơn xin cấp học bổng