Chỉ tiêu tuyển sinh 2018

 

  • Đại học chính quy:     2.740

  • Đại học liên thông hình thức chính quy:    520

  • Đại học LT hình thức VLVH, Đại học VLVH:  915