Liên hệ với chúng tôi

Cơ sở 1:

Địa chỉ: Dân Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên

Điện thoại: 0221.3.689.888 

Di động :0973248969

                   

 

 

Cơ sở 2:

Địa chỉ: Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên

Điện thoại: 0221.3.689.555

Di động: 0974 940 226

 

 

Cơ sở 3:

Địa chỉ: Lương Bằng, TP Hải Dương, Hải Dương

Điện thoại: 0220.3894.540  - 0221.3.689.333

Di động: 0983084787