Liên hệ với chúng tôi

Cơ sở 1:

Địa chỉ: Dân Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên

Điện thoại: 0221.3713.081 (số máy lẻ: 101)

                   0221.3.689.888

 

 

Cơ sở 2:

Địa chỉ: Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên

Điện thoại: 0221.3.689.555

 

 

Cơ sở 3:

Địa chỉ: Lương Bằng, TP Hải Dương, Hải Dương

Điện thoại: 0220.3894.540  - 0221.3.689.333