Đào tạo Sau đại học

1. Các chuyên ngành: Kỹ thuật hóa học, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật cơ khí động lực, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh
 
2. Hình thức và thời gian đào tạo: Đào tạo chính quy theo học chế tín chỉ, thời gian đào tạo 02 năm.
 
3. Điều kiện dự thi
3.1. Về văn bằng:
a. Đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành dự thi;
b. Đã tốt nghiệp đại học hệ vừa làm vừa học (tại chức cũ) đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành dự thi;
c. Đã tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành dự thi;
d. Các trường hợp khác sẽ do Hội đồng KH & ĐT của Khoa quyết định.
3.2. Về thâm niên công tác: Có bằng tốt nghiệp đại học trước ngày thi tuyển sinh.
3.3. Bổ sung kiến thức
a. Đối với đối tượng quy định ở điểm a mục 3.1 được miễn học bổ sung kiến thức.
b. Các đối tượng khác phải học bổ sung kiến thức để có trình độ tương đương với hệ chính quy đúng chuyên ngành đăng ký dự thi do Phòng Đào tạo ĐH&SĐH phối hợp với các khoa tổ chức thực hiện. Thí sinh phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi, căn cứ vào bảng điểm đại học, thí sinh có thể được miễn những nội dung đã học.
 
4. Các môn thi tuyển: Toán cao cấp; Tiếng Anh; Cơ sở (chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí thi Sức bền vật liệu; chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí động lực thi Lý thuyết động cơ và ô tô; chuyên ngành Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử và chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa thi Lý thuyết mạch).
 
5. Hồ sơ dự thi (theo mẫu) bao gồm: Đơn xin dự thi; Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương; Công văn cử thí sinh dự thi của cơ quan chủ quản (CB/CNV nhà nước); Bản sao có công chứng văn bằng tốt nghiệp và bảng điểm (nếu thí sinh học liên thông từ cao đẳng, TCCN thì phải có bằng và bảng điểm cao đẳng, TCCN; nếu đăng ký dự thi theo văn bằng 2 thì phải có bằng và bảng điểm văn bằng 1); Giấy chứng nhận đủ sức khỏe (của bệnh viện đa khoa); 04 ảnh 3 x 4 cmác
 
6. Các đợt thi: 02 đợt (Tháng 5 năm 2015 và Tháng 10 năm 2015)