Thông báo số 1 - V/v xét tuyển tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015

Đăng ngày: Thứ Tư, 22/07/2015 06:34 AM
view Lượt xem: 3250

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN                                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số:      /TB-ĐHSPKT                                                                                                        Hưng Yên, ngày 21 tháng 7 năm 2015

THÔNG BÁO SỐ 1

(V/v xét tuyển tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015)

 

Trường ĐHSPKT Hưng Yên đào tạo theo định hướng nghiên cứu ứng dụng. Thông tin xét tuyển tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2015 như sau:

1. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

2. Phương thức tuyển sinh: Theo 2 phương thức:

- Dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia các thí sinh thi tại cụm do các trường đại học chủ trì hoặc Học bạ THPT.

- Xét tuyển theo học bạ THPT hoặc tương đương đối với thí sinh thi tại các cụm thi địa phương năm 2015 hoặc tốt nghiệp THPT trước năm 2015.

3. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển:

+ Đợt 1: Từ ngày 01/8/2015 đến ngày 20/8/2015.
+ Đợt 2: Từ ngày 25/8/2015 đến ngày 15/9/2015.
+ Thông tin tuyển sinh các đợt tiếp theo (nếu có) trên website http://www.tuyensinh.utehy.edu.vn.

 4. Nhận hồ sơ xét tuyển:

- Qua đường bưu điện với địa chỉ:

Văn phòng tuyển sinh, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Dân Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên.

Điện thoại:    03213.713.423

- Trực tiếp tại các điểm nhận hồ sơ xét tuyển của 3 cơ sở đào tạo:

1. Cơ sở 1: Dân Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên                  Điện thoại:    03213.713.081

2. Cơ sở 2: Phố Nối, Mỹ Hào, Hưng Yên                          Điện thoại:    03213.742.076

3. Cơ sở 3: 189, Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương     Điện thoại:    03203.894.540

5. Thông tin chi tiết trên các Websites:

Http://www.utehy.edu.vn; Http://www.tuyensinh.utehy.edu.vn;

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 03213.713.423.

 

 

HIỆU TRƯỞNG - CHỦ TỊCH HĐTS

(Đã ký và đóng dấu)

 

PGS.TS Trần Trung