LỊCH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2019 ( BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO)

Đăng ngày: Thứ Tư, 17/07/2019 10:38 PM
view Lượt xem: 1120
LỊCH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2019
*******
 
Trước ngày 18/3/2019: Các trường ĐH, CĐ công bố đề án tuyển sinh năm 2019
 
Từ 1/4/2019 đến 20/4/2019: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi THPT QG, đăng ký xét tuyển đợt 1 vào ĐH, CĐ. Sở GDĐT nhập thông tin ĐKDT, ĐKXT đợt 1 của thí sinh vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT
 
Từ 10/5/2019 đến 31/5/2019: Các trường ĐH, CĐSP, TCSP tải dữ liệu thí sinh ĐKXT từ Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT để thao khảo.
 
Trước ngày 20/5/2019: Thí sinh gửi hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển về sơ GDĐT
 
Trước ngày 01/6/2019: Sở GDĐT gửi Hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đến các trường ĐH, CĐSP, TCSP
 
Trước 17h00’ ngày 18/7/2019: Các trường ĐH, CĐ tổ chức xét tuyển thẳng thí sinh theo quy định, cập nhật danh sách trúng tuyển vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT và gửi kết quả xét tuyển thẳng cho các sở GDĐT để thông báo cho thí sinh
 
Trước ngày 23/7/2019: Thí sinh trúng tuyển thẳng gửi hồ sơ và xác nhận nhập học tại các trường.
 
 Trước 17 giờ 00’ ngày 24/7/2019: Các trường báo cáo kết quả xét tuyển thẳng
 
 Trước ngày  21/7/2019: Bộ GDĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên và khối ngành sức khỏe
 
Trước ngày  22/7/2019: Các trường ĐH, CĐSP, TCSP điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT và trang thông tin điện tử của trường
 
Từ 22/7 đến 17 giờ 00’ ngày 29/7/2019: Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo phương thức trực tuyến.
 
Từ 22/7 đến 17 giờ 00’ ngày 31/7/2019: Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng Phiếu ĐKXT
 
Trước 17 giờ 00’ ngày 02/8/2019: Thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT và đề nghị điều chỉnh sai sót nếu có (chỉ áp dụng đối với thí sinh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng phiếu)
 
Trước 17 giờ 00 ngày 03/8/2019: Điểm thu nhận hồ sơ hoàn thành việc cập nhật thông tin về điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT của tất cả thí sinh vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT
 
Từ 06/8 đến 17 giờ 00’ ngày 08/8/2019: Thực hiện quy trình xét tuyển  đợt 1 theo Quy chế  tuyển sinh
 
Trước 17 giờ 00’ ngày 09/8/2019: Các trường ĐH, CĐSP, TCSP công bố kết quả trúng tuyển đợt 1
 
Trước 17 giờ 00’ ngày 15/8/2019 (tính theo dấu bưu điện): Thí sinh xác nhận nhập học đợt 1
 
 Trước 17 giờ 00’ ngày 19/8/2019: Các trường ĐH, CĐSP, TCSP cập nhật thông tin thí sinh xác nhận nhập học vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT
 
 Từ ngày 28/8/2019: Các trường ĐH, CĐSP, TCSP xét tuyển bổ sung (các trường chủ động công bố lịch tuyển sinh bổ sung trước 10 ngày so với ngày xét tuyển)
 
Trước ngày 31/12/2019: Các trường ĐH, CĐSP, TCSP báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2019