Địa chỉ đăng ký xét tuyển trực tuyến Đại học chính quy năm 2018 theo học bạ THPT hoặc tương đương

Đăng ngày: Thứ Ba, 15/05/2018 11:40 AM
view Lượt xem: 46

Các thí sinh xét tuyển Đại học chính quy năm 2018 theo kết quả học bạ THPT hoặc tương đương có thể đăng ký trực tuyến theo địa chỉ sau:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJTIG7PNMGo5lm3HgbVDhNT2aChR_HCUusU77aslqjhxPrgQ/viewform