Phiếu đăng ký xét tuyển ĐH chính quy năm 2017

Đăng ngày: Thứ Năm, 27/04/2017 03:10 PM
view Lượt xem: 1871

Link download trực tiếp 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017

DỰA TRÊN KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG

 Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Họ và tên: ............................................................................................... Ngày sinh: ...../...../……

Hộ khẩu: Huyện:........................................................ tỉnh:............................................................

Đối tượng ưu tiên:…………………………………Khu vực:...............................................................

Học lớp 10 tại trường: …………………………………………………Mã trường:[.............................. ]

Học lớp 11 tại trường: …………………………………………………Mã trường:[.............................. ]

Học lớp 12 tại trường: …………………………………………………Mã trường:[.............................. ]

Điểm tổng kết các môn học lớp 12 ghi trong học bạ theo tổ hợp ĐKXT.

( Thí sinh ghi rõ mã tổ hợp và tên các môn tương ứng, VD A00 (Toán, Lý, Hóa); D01(Toán, Văn, Anh)…., các nguyện vọng được xét ưu tiên từ trên xuống)

 + NV1, tổ hợp ĐKXT:………………..……………………………,Tổng điểm:……………

Tên ngành:.........................................................................................,Mã ngành:[……………]

 

 + NV2, tổ hợp ĐKXT:………………..……………………………,Tổng điểm:……………

Tên ngành:.........................................................................................,Mã ngành:[……………]

  Tôi xin cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sai tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn trước các quy định của pháp luật.

 ........................, ngày .....tháng......năm 2017

                                                                                         Người làm đơn

                                                                                         (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Ghi chú: Thí sinh truy cập vào website: http://www.tuyensinh.utehy.edu.vn. Để biết thông tin chi tiết về TS2017.

Địa chỉ gửi giấy báo nhập học:.....................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Số điện thoại liên hệ:......................................................................................................................